Câteva Principii ale Arhitecturii Durabile (6)

Suntem uneori aparent copleșiți de abundența de informații ce ne inundă fiecare clipă, de multitudinea de stări interioare, de gânduri și sentimente ce se transmută în cuvinte ce cu greu așteaptă clipa cea mai potrivită pentru a se alchimiza la rându-le în sunet și a-și împlini menirea. Părem a fi copleșiți și totodată alerți în a procesa și utiliza tot mai multă informație, a ține pasul cu manifestarea, materializarea și evoluția explozivă a tehnologiei în general și a tehnologiei informației și a comunicării în special. Și este doar o mică parte a spectrului vibrațional pe care îl percepem în fiecare moment.
Cu toate acestea, știm și simtțim în interiorul nostru profund că suntem abia în zorii civilizației, că, la scară galactică, omenirea este doar un prunc, un nou născut ce abia acum deslușește natura, structura, funcționalitățile, procesele, intențiile, puterea și sursa Firii Inconjuratoare, a Haosului transformat din și prin Intenția ce genereaza Forța Creatoare, în Cosmos. Transformat în structuri multidimensionale perfect organizate, armonizate și generatoare de Armonie, funcționale și generatoare de funcționalitate desavarsită, frumoase și inteligente. Procesul este ireversibil, cel puțin pentru un modul de timp căruia nu îi putem pentru moment înțelege nici măcar coordonatele.

Multi-Versul din care face parte și Uni-Versul material căruia începem să-i deslușim primele Taine, este elegant, frumos, surprinzător în fiecare exprimare a Sa, este Întregul și fiecare părticică pe care o cunoaștem sau ne-o putem imagina. Totul Există, creația, fantezia, imaginația, arta, muzica, arhitectura, meșteșugul, sunt ferestre ce se deschid uneori către alte ramuri ale timpului decât cea pe care ființăm în această viață. Actul creator este, văzutul în Nevăzut și aducerea în înțelegerea noastră, materializarea în desen, în cuvânt, în lut, în sunet, în culoare a ceea ce percepem pe alte ramuri ale timpului ca fragmente de Înțelepciune. Tot ce ne putem și ne-am putea imagina, există deja pe o altă ramură temporală.
Putem ființa pe o ramură a timpului din viitor sau din trecut. Putem ființa simultan în multidimensionalitate prin proprie voință. Suntem multidimensionali, temporali în planul Uni-Versului material și atemporali în Multi-Vers. Fizicienii vor descoperi aceste structuri și funcționalități ale Timpului. Într-un viitor pe care îl simt aproape, ei vor scrie matematica multidimensionalului, atemporalului, omniexistențialului, intenționalului și simultaneității.
Timpul se dezvoltă și are o curgere neuniformă de tip arboricol. Se dezvoltă în ramuri noi pe masură ce se creează noi forme de manifestare ale Viului Cosmic. Noi călătorim în vieți succesive sau nu în interiorul acestui Viu Universal Multidimensional. Totul este viu și doar curgerea cu viteze diferite a timpului ne induce impresia ca doar unele structuri sunt înnobilate cu viață. Este doar o impresie. Dacă privim Atent-Alert fără a interpune între noi și ceea ce privim suma puținelor cunoștințe dobândite până în prezentul material despre acel văzut, vom putea comunica liber cu acea Ființă pe care mintea noastră o percepe a fi o neinsuflețire.
Prin Puterea Înțelepciunii Singularității sălăsluitoare în noi, ne putem transla și putem transla obiecte pe o alta ramură a Timpului. Înțelepții noștri Stră-Moși au putut astfel transla într-o altă Frecvența, în Nevăzutul ochilor trupurilor noastre atât secretele unor tehnologii primite de la civilizații galactice născute cu mult înaintea noastră cât și obiecte de dimensiuni uriașe. Au făcut acest lucru pentru că, observând direcția de experimentare a frecvenței materiei pe care se înscria omenirea de atunci, au simțit necesitatea de a ne proteja de noi înșine. Paznici din Nevăzut veghează și azi pe coordonatele temporale specifice pentru a permite doar celor desăvârșiți să vadă și să se împărtășească din acele Taine. Le mulțumim.
Amprentele informațional-energetice ale acestor obiecte își manifestă prezența în locurile în care au fost inițial și chiar și la mii de kilometri depărtare și doar lipsa intenției noastre de a le afla ne face să nu le percem în orizontul dimensional al existenței noastre. În Noua Omenire pe care am început să o construim, aceste informații valoroase cuprinse în piatra munților, în neclintirea lacurilor din adâncul Pământului, în simbolurile omniprezente în toate culturile lumii, în elemente ale arhitecturii stră-bune, vor fi valorificate. Noul Prunc Galactic, Omenirea eliberată de constrângerile sistemelor actuale va cunoaște o dezvoltare verticală atât spiritual cât și tehnologic.
Pământul Frumos, conectat la valorile Armoniei Galactice va fi complet diferit de ceea ce încă mai vedem în jurul nostru și în noi înșine. Și ceea ce vedem și dorim să schimbăm este încă în jurul nostru pentru că încă există în noi. Deîndată ce interiorul nostru se va elibera prin proprie voință de tot ce nu este în Armonie cu Întregul, tot mai multe ferestre către multidimensionalitate și atemporalitate se vor deschide și vom putea accesa toate Tainele pe care Stră-Bunii noștri ni le-au păstrat cu grijă pentru această clipă de Lumină.
Viața, Ființarea în Armonie cu Uni-Versul, cu Mama Pământ, presupune a integra ceea ce primim din Multi-Vers, percepția a ceea ce considerăm a fi creația noastră, de a deschide ferestrele interioare și de a ne lăsa inundați de Lumina Viului omniprezent. În această stare putem materializa infinitul potențial cosmic, inteligența imaterială omniprezentă. Este modul firesc de a ne conecta la Sursa a Tot ce ESTE și a dobândi Darurile și Forța Creației și Bucuria de a contribui la nașterea unei Noi Omeniri. O Omenire a Armoniei și Iubirii, a Frumosului, a Inefabilului.
Paul Buică

Comentarii

CELE MAI CITITE ARTICOLE: