Varul Hidraulic

Varul Hidraulic este un liant local bun care se bucura de o largă folosire în principal în construcția locuințelor naturale unifamiliale. Este un material ecologic ușor de utilizat. Mortarele pe bază de var hidraulic permit pereților să respire în mod natural, absorb și cedează umiditate echilibrand-o cu cea a mediului ambiant, permit difuzia vaporilor de apă, au o elasticitate foarte bună. Poate cea importantă calitate a varului hidraulic este dezvoltarea constantă a rezistenței în timp. Toate acestea îl recomandă ca un material de construcții superior.

Varul Hidraulic se obține prin arderea calcarelor mărnoase la o temperatură sub cea necesară procesului de clincherizare. Materia prima folosită pentru fabricarea Varului Hidraulic trebuie să conțină aproximativ 8 - 20% materii argiloase. În prezența apei, Varul Hidraulic se stinge în întregime sau parțial. Partea stinsă a Varului (Varul Măcinat) se amestecă cu o cantitate suficientă de apă pentru a forma o pasta. Varul Hidraulic începe să se întărească la aer, continuând să se întareasca și în apă. Prin această  calitate el se deosebește de Varul Aerian. În esență, fabricarea Varului Hidraulic, constă în ardere și în măcinare sau în stingerea în praf. Varul arde în cuptoare la o temperatură de cca. 900-1000oC.


În timpul arderilor calcarelor mărnoase, are loc nu numai disocierea carbonatului de calciu ci și combinarea chimică a unei părți din oxidul de calciu cu silicea și alumina din argilă. Datorită acestui fapt, se formează silicați și aluminați de calciu care au proprietatea de a se întări în apă. Pentru accelerarea prizei și a întăririi Varului Hidraulic, este indicat ca acesta să se transporte la punctul de lucru sub forma de Filer de Var Nestins măcinat la fabrică și să fie folosit fără o stingere prealabilă. Daca Varul se stinge pe șantier, este bine să se folosească mașini pentru stingerea și măcinarea simultană a Varului iar pasta rezultată trebuie folosită repede. Dacă este depozitată mai mult de 24 ore există riscul de a intra în priză și a deveni astfel imposibil de utilizat.

Greutatea specifică aparentă a Varului Hidraulic în stare afânată este de 500-800kg/mc.  Varul Stins poate să conțină maximum 15% din greutate granule nestinse. Varul măcinat trebuie să aibă drept finețe maximum 15% rest pe sită cu ochiuri de 0,0085mm. Varul Hidraulic trebuie să prezinte constantă volumului pe turte. În cazul depozitării în apă, turtele nu trebuie să aibă fisuri sau să se deformeze.

Mortarele cu Var Hidraulic nu trebuie introduse imediat după executare în apă deoarece ele pot fi spălate de apă și își pierd rezistența. Trebuie ținute 1-3 săptămâni la aer pentru întărire. După această perioadă pot fi introduse în apă. În funcție de viteza de întărire și de rezistență, Varul Hidraulic se împarte în două grupe: Var Slab Hidraulic și Var Puternic Hidraulic.

Rezistența Varului Slab Hidraulic la compresiune se încearcă pe probe în formă de cuburi pe care le poate furniza orice laborator de încercări autorizat. Probele se execută din mortar plastic de Var cu nisip normal cu dozajul de 1:3 în greutate. Probele de Var Hidraulic se țin în aer 21 de zile iar probele de Var Puternic Hidraulic, 7 zile după care se introduc în apă - în imersie.

Rezistența la compresiune a Varului Slab Hidraulic trebuie să fie de 5-10kg/cm2 iar a Varului Puternic Hidraulic de 25-50kg/cm2 sau chiar mai mare. Această rezistență este mai mare decât cea a Varului Aerian însă este mult mai mică decât cea a cimentului.

Varul Hidraulic se folosește la prepararea mortarelor de zidărie și de tencuială. Se mai poate folosi, în locul mortarelor slabe de ciment, la executarea fundațiilor din piatra brută. Înafară de aceasta, Varul Hidraulic de calitate superioara se folosește pentru obținerea betoanelor de mărci joase și a blocurilor de beton cu zgură. În cazul executării fundațiilor în locuri umede, pe parcursul primelor 7-14 zile de la punerea în opera, Varul Hidraulic trebuie protejat contra acțiunii directe a apei.

Paul Buică

Comentarii

CELE MAI CITITE ARTICOLE: