Evoluția Orașelor (5)

Orașele vor trece printr-o adevărată metamorfoză în perioada următoare. Când spun aceasta, mă gândesc la următorii treizeci și cinci de ani. Refacerea centrelor istorice este o acțiune binevenită și trebuia făcută mai demult, repararea străzilor, demolarea clădirilor abandonate, refacerea sau crearea unor zone verzi limitrofe dar se va iniția și produce o schimbare mult mai profundă în dinamica de transformare-dezvoltare a orașelor. Aceasta va fi vizibilă pe măsură ce locuitorii orașelor vor accesa nivelurile superioare de Conștiință și vor înțelege că este vital ca așezările urbane să se integreze în mediul natural planetar și nu să să distorsioneze fluxul și geometria Biosferei, meridianele energetice ale Planetei, habitatul global ci să creeze și să susțină un Efect de Formă intens benefic pentru locuitorii săi și pentru mediu, pentru toate celelalte Ființe.

Este firesc să înțelegem orașul în sine ca pe un continuum viu al Sistemului Viu al Mamei Pământ. Odată cu renunțarea totală la folosirea combustibililor fosili și dezvoltarea surselor de Energii Regenerabile și mai cu seamă a Energiei Libere putem spune că va fi fost făcut primul pas important. Aceasta înseamnă în primul rând că poluarea va fi redusă și în cele din urmă va dispărea în totalitate dar orașele înmagazinează în acest moment în structurile sale și în materialele de construcții ce conțin compuși de sinteză, o mare cantitate de noxe. Tencuielile exterioare ale tuturor clădirilor sunt saturate de noxele provenite de la gazele de eșapament ale vehiculelor și de la activitățile industriale poluante. Aceste noxe degradează în mod accelerat construcțiile. Cei care se ocupă cu refacerea monumentelor istorice cunosc foarte bine acest fenomen distructiv și aplică tratamente fațadelor. Toate aceste tencuieli vor fi înlăturate și înlocuite iar materialele provenite din demolări vor fi transportate în locuri special amenajate și stabilizate prin tratamente specifice pentru a nu mai polua mediul. Este un volum uriaș de lucrări de construcții și amenajări de executat numai la acest capitol.
Înainte însă de a înlătura elementele care generează această poluare pasivă cum sunt fațadele clădirilor, este necesară eliminarea surselor permanente de poluare. Înlocuirea vehiculelor actuale acționate de motoare cu ardere internă cu vehicule electrice în prima etapă și ulterior cu vehicule a căror forță motrice este obținută cu ajutorul Generatoarelor de Energie Liberă. Există o preocupare puternică în lume pentru aceste generatoare. Sunt mii de oameni care construiesc astfel de generatoare. O simplă căutare pe Google și YouTube ne arată dimensiunea acestei preocupări. Folosește sintagma Free Energy pentru a descoperi această lume extraordinară a cercetătorilor din domeniu și a minunatelor lor proiecte, prototipuri, aplicații. Google afișează peste un miliard treisute de milioane de răspunsuri pentru această căutare iar YouTube, peste o sută de milioane de video-uri. Este evident că omenirea se îndreaptă spre această sursă inepuizabilă și gratuită de energie și că, odată cu crearea unor Generatoare de Energie Liberă la nivel industrial și casnic, lumea noastră va arăta complet diferit.Nu vor mai exita practic branșamente la rețelele de gaz metan, curent electric, apă caldă menajeră. Rețelele de transport ale acestora vor dispărea. Orașele noastre vor fi atât de diferite de ceea ce sunt astăzi încât cu greu vor putea fi asemănate măcar cu imaginile păstrate în arhive.

Energia Liberă este gratutită și va fi la dispoziția tuturor oamenilor în momentul în care vom face acel salt în Conștiință necesar ieșirii din dogmatica principiilor și funcționării societății actuale. În lumea Energiei Libere, interesele financiare dispar și ca atare, dispare moneda, metoda de cuantificare a valorii sub toate aspectele acesteia, fie ele umane sau materiale. Acesta este doar primul pas către o civilizație umană conștientă de responsabilitatea pe care o are pentru acest loc minunat din Uni-Vers pe care-l numim Mama Pământ.
Paul Buică


Comentarii

CELE MAI CITITE ARTICOLE: